Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociația GLC – Gașca lui Coubertin  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este întocmirea contractelor de voluntariat pentru participarea la programele de voluntariat oferite de Asociația GLC – Gașca lui Coubertin.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru întocmirea contractelor de voluntariat și repartizarea fiecărei persoane în rolul potrivit competențelor acesteia în cadrul programelor de voluntariat. Refuzul dvs. determină imposibilitatea înscrierii în programele de voluntariat desfășurate de Asociația GLC – Gașca lui Coubertin

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: comitetelor de organizare a competițiilor sportive pentru care v-ați înscris.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu prin corespondență electronică la adresa voluntari@gascaluicoubertin.ro

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.